Úvod / Informácie / Reklamačný protokol - popis vád
Tlačiť

Reklamačný protokol - popis vád

Reklamačný protokol - popis vád ...

Reklamačný protokol - popis vád

Reklamačný protokol – popis vád

Spoločnosti:            Renewable energy systems, s. r. o., Kremnička č. 3, 974 05  Banská Bystrica
                                  IČO: 455 07 660, DIČ: 20 23 024 883, IČ DPH:SK20 23 024 883
                                  tel. 048/419 33 57, 0905 326 300; info@nadoby.sk; www.nadoby.sk

Korešpondenčná adresa: Renewable energy systems, s. r. o., Kremnička č. 5, 974 05  Banská Bystrica

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady/závad.


Meno a priezvisko kupujúceho: .............................................................................................................
Adresa spotrebiteľa: ................................................................................................................................
Kontaktné údaje – telefón, e-mail: .........................................................................................................

Číslo dokladu (faktúry): ..............................................            
Faktúra vystavená dňa: ..............................................
Popis vady, predmet reklamácie:

 

Prílohy:
□  reklamačný protokol
□  reklamovaný tovar
□  kópia dokladu o kúpe
□  iné .....................................................................
Dátum a miesto : ...................................................
Podpis spotrebiteľa: ..............................................
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Reklamačný protokol prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu:
poštová adresa: Renewable energy systems, s. r.o., Kremnička 5, 974 05  Banská Bystrica
elektronicky na e-mailovú adresu: info@nadoby.sk

Vybrané články

Demižón

Demižón

Veľká sklenená nádoba bruškatého tvaru ...